WE LOVE WHAT WE DO AND WE DO IT WITH PASSION

*ราคาจัดทำเว็บไซต์ ยังไม่รวม Vat7% และค่าบริการโฮสติ้ง,โดเมนเนม

BUSINESS PACKAGE

 • HOME PAGE

  หน้าหลักแสดงผลเว็บไซต์
 • ABOUT US

  หน้าแสดงผลเกี่ยวกับบริษัท,องค์กร
 • PRODUCTS & SERVICE PAGE

  หน้าแสดงผลโชว์สินค้าและบริการ มี Back Office ให้เพิ่มสินค้าเองได้แบบไม่มีจำกัด
 • GALLERY PAGE

  หน้าแสดงรวมรูปภาพ มี Back Office ให้เพิ่มรูปภาพเองได้แบบไม่มีจำกัด
 • NEWS & EVENTS OR REFERENCE PROJECT PAGE

  หน้าแสดงผล ข่าวสาร หรือ ผลงาน มี Back Office ให้เพิ่มเองได้แบบไม่มีจำกัด
 • CONTACT US PAGE

  หน้าแสดงผลติดต่อเรา มีฟอร์มส่งเมลล์ไปยังบริษัท

*ราคาจัดทำเว็บไซต์ ยังไม่รวม Vat7% และค่าบริการโฮสติ้ง,โดเมนเนม

E-COMMERCE PACKAGE

 • HOME PAGE

  หน้าหลักแสดงผลเว็บไซต์
 • ABOUT US PAGE

  หน้าแสดงผลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์
 • PRODUCTS PAGE

  หน้าแสดงผลโชว์สินค้า, ระบบตะกร้าสินค้า (มี Back Office ให้เพิ่มสินค้าเองได้แบบไม่มีจำกัด)
 • GALLERY PAGE

  หน้าแสดงรวมรูปภาพ มี Back Office ให้เพิ่มรูปภาพเองได้แบบไม่มีจำกัด
 • NEWS & PROMOTION PAGE

  หน้าแสดงผลข่าวสาร หรือ กิจกรรม (มี Back Office ให้เพิ่มเองได้แบบไม่มีจำกัด)
 • CONTACT US PAGE

  หน้าแสดงผลติดต่อเรา มีฟอร์มส่งเมลล์ไปยังเมล์ของร้านค้าออนไลน์

*ราคาจัดทำเว็บไซต์ ยังไม่รวม Vat7% และค่าบริการโฮสติ้ง,โดเมนเนม

GOVERNMENT PACKAGE

 • HOME PAGE

  หน้าหลักเว็บไซต์แสดงผลตามหน่วยงานราชการกำหนด
 • ABOUT US PAGE

  หน้าแสดงผลเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ
 • NEWS & PROMOTION PAGE

  หน้าแสดงผลข่าวสาร หรือ กิจกรรม (มี Back Office ให้เพิ่มเองได้แบบไม่มีจำกัด)
 • WEBBOARD / FORUM

  หน้าแสดงผลเว็บบอร์ด กระดาษสนทนา (มี Back Office ควบคุมการใช้งาน)
 • CONTACT US PAGE

  หน้าแสดงผลติดต่อหน่วยงานราชการ มีฟอร์มส่งเมลล์ไปยังเมล์ของหน่วยงานราชการ
 • OTHER SYSTEMS

  ระบบเสริมอื่นๆ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

OUR LATEST PROJECTS

HOSTING PRICING

เรามีบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ในราคา และจำนวนพื้นที่ ที่เหมาะสมไว้บริการเว็บไซต์องค์กรของคุณ

PACKAGE ONE (SSD)
 • Disk Space : 1GB
 • Data Transfer : 20GB
 • MySQL Databases : 10
 • Email Accounts: 10
 • Multi Domain: 1
PACKAGE THREE (SSD)
 • Disk Space : 5GB
 • Data Transfer : 100GB
 • MySQL Databases : Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • Multi Domain: 5
PACKAGE FOUR(SSD)
 • Disk Space : 10GB
 • Data Transfer : 200GB
 • MySQL Databases : Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • Multi Domain: 10
Menu