WEBSITE BUSINESS

จัดทำเว็บไซต์ ร้านน้ำพริก เป็นเว็บไซต์แนว Sale Page แสดงผลหน้าเดียว เหมาะกับร้านขายสินค้าที่มีจำนวนสินค้าไม่เยอะ การสั่งสินค้าจะเน้นทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ, การสั่งซื้อออเดอร์มีแจ้งเตือนผ่าน API Line Notify ของร้าน และเก็บข้อมูลในระบบเว็บไซต์ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

CLIENT: เว็บไซต์ nam-prik.com (น้ำพริก)
PROJECT: https://www.nam-prik.com

ผลงานทั้งหมด
M Series
yamsamta.com (ยามสามตา)
Menu