ตรวจสอบรายชื่อโดเมนที่คุณต้องการ.com .net .org .co.th

ตรวจสอบรายชื่อโดเมนที่คุณต้องการ .com .net .org .co.th เช่น webdesign18.com

จดโดเมนเนม

บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน ราคาเริ่มต้น 395-.บาท ต่อปี

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น webdesign108.com, google.com เป็นต้น
2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ

ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ WHosting108

  • ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info ราคาเริ่มต้น 395 บาท
  • ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com ราคาเริ่มต้น 395 บาท
  • ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)
  • มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
  • มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน
  • ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
  • มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง
  • สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน
  • มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน
**Feature ต่างๆ เหล่านี้ไม่รวมถึงการ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .Th (CcTLDs)

ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ info@webdesign108.com
Menu