คู่มือร้านค้าออนไลน์

  1. Home
  2. chevron_right
  3. คู่มือร้านค้าออนไลน์

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า อัตราคงที่ตามเขตจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 : การตั้งค่าแบ่งเขตจัดส่งสินค้า เข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบ Admin ที่ทางเราส่งให้ลูกค้า แล้วเลือกเมนู WooCommerce > การตั้งค่า > จากนั้นให้เราคลิกที่ การจัดส่ง จากนั้นให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้เราตั้ง ชื่อเขต ตั้งชื่อเพื่อให้สื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรุงเทพ และปริมณฑล, ต่างจังหวัด, ภาคกลาง, ภาคเหนือ หรืออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ, ตัวอย่าง ช่องแรกเซตเป็นชื่อเขต  ต่างจังหวัด ช่องสองเลือกจังหวัดในช่อง Zone regions เป็น ชลบุรี ใส่สองช่องแรกครบแล้ว…
Read More
Menu