การตั้งค่าจัดส่งสินค้า

  1. Home
  2. chevron_right
  3. การตั้งค่าจัดส่งสินค้า

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบคิดค่าจัดส่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย

ขั้นตอนที่ 1  เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้าก่อน  เข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบ Admin ที่ทางเราส่งให้ลูกค้า แล้วเลือกเมนู WooCommerce > การตั้งค่า > จากนั้นให้เราคลิกที่ การจัดส่ง จากนั้นให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง (ตรงส่วนนี้หากยังไม่ทราบวิธีเซต ให้กลับไปดูวิธีสร้างเขตจัดส่งสินค้าเสียก่อนในบทความที่ 1  คลิกอ่านที่นี่)  หากเข้าใจขั้นตอนแล้ว ให้ทำตามภาพที่ 1 ด้านล่างนี้เลย ตัวอย่าง เราเลือกโซน ชลบุรี ขั้นตอนที่ 2  คลิกเลือก เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า ขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้าเป็นแบบ อัตราคงที่  แล้วกดปุ่ม เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า ตามภาพ ขั้นตอนที่ 4  คลิกเลือก อัตราคงที่ ขั้นตอนที่ 5  ตรง Method Title ให้เราเขียนข้อความเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้เข้าใจว่าเรามีวิธีการจัดส่งอย่างไรบ้าง และข้อความส่วนนี้ก็จะไปแสดงที่หน้า checkout ด้วย ในช่องราคาให้ใส่ [cost]*0.1 ซึ่งแปลว่า ค่าจัดส่ง…
Read More

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบคิดค่าจัดส่งต่อจำนวนชิ้น

ขั้นตอนที่ 1  เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้าก่อน  เข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบ Admin ที่ทางเราส่งให้ลูกค้า แล้วเลือกเมนู WooCommerce > การตั้งค่า > จากนั้นให้เราคลิกที่ การจัดส่ง จากนั้นให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง (ตรงส่วนนี้หากยังไม่ทราบวิธีเซต ให้กลับไปดูวิธีสร้างเขตจัดส่งสินค้าเสียก่อนในบทความที่ 1  คลิกอ่านที่นี่)  หากเข้าใจขั้นตอนแล้ว ให้ทำตามภาพที่ 1 ด้านล่างนี้เลย ตัวอย่าง เราเลือกโซน ชลบุรี ขั้นตอนที่ 2  คลิกเลือก เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า ขั้นตอนที่ 3  จากนั้นจะมีหน้าต่าง เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า ขึ้นมาให้เราเลือกเป็น อัตราคงที่  และกดปุ่ม เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า ขั้นตอนที่ 4  จากนั้นให้คลิกไปที่ การตั้งค่าของ อัตราคงที่ ดังรูป ขั้นตอนที่ 5 ตรง Method Title…
Read More

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบส่งฟรีเมื่อซื้อตามยอดที่กำหนด

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบส่งฟรีเมื่อซื้อตามยอดที่กำหนด จะให้เข้าใจถึงวิธีการทั้งหมดต้องกลับไปอ่าน การตั้งค่าจัดส่งสินค้า บทความที่ 1 และ บทความที่ 2 กันก่อนนะคะ การจัด ส่งฟรีเมื่อซื้อตามยอดที่กำหนด หมายความว่า เราตั้งราคาขั้นต่ำของยอดซื้อสินค้าเอาไว้ แล้วหากลูกค้าซื้อสินค้ายอดรวมมากกว่าราคาขั้นต่ำเราจะจัดส่งสินค้าให้ฟรี วิธีตั้งค่าตามภาพทีละขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า เข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบ Admin ที่ทางเราส่งให้ลูกค้า แล้วเลือกเมนู WooCommerce > การตั้งค่า > จากนั้นให้เราคลิกที่ การจัดส่ง จากนั้นให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง (ตรงส่วนนี้หากยังไม่ทราบวิธีเซต ให้กลับไปดูวิธีสร้างเขตจัดส่งสินค้าเสียก่อนในบทความที่ 1  คลิกอ่านที่นี่)  หากเข้าใจขั้นตอนแล้ว ให้ทำตามภาพที่ 1 ด้านล่างนี้เลย ตัวอย่าง เราจะยกตัวอย่างเป็นเขตจัดส่ง ชลบุรี เหมือนเดิม ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นให้คลิก…
Read More

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบลงทะเบียน และแบบ EMS

การตั้งค่าจัดส่งแบบที่นิยมใช้กัน คือ การจัดส่งแบบลงทะเบียน กับแบบ EMS, ในตัวอย่างเราจะคิดราคาจัดส่งแบบลงทะเบียน 30 บาท และแบบ EMS เป็น 50 บาท ซึ่งมีขั้นตอนการปรับแต่งดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า เข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบ Admin ที่ทางเราส่งให้ลูกค้า แล้วเลือกเมนู WooCommerce > การตั้งค่า > จากนั้นให้เราคลิกที่ การจัดส่ง จากนั้นให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง (ตรงส่วนนี้หากยังไม่ทราบวิธีเซต ให้กลับไปดูวิธีสร้างเขตจัดส่งสินค้าเสียก่อน  คลิกอ่านที่นี่)  หากเข้าใจขั้นตอนแล้ว ให้ดูทำตามภาพที่ 1 ด้านล่างนี้เลย คลิกเลือกโซนการจัดส่งสินค้า  เลือกจังหวัดที่เราสร้างเอาไว้  ตัวอย่าง คลิกเลือกจังหวัดชลบุรี  ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้คลิก เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า ขั้นตอนที่ 3…
Read More

การตั้งค่าจัดส่งสินค้า อัตราคงที่ตามเขตจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 : การตั้งค่าแบ่งเขตจัดส่งสินค้า เข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบ Admin ที่ทางเราส่งให้ลูกค้า แล้วเลือกเมนู WooCommerce > การตั้งค่า > จากนั้นให้เราคลิกที่ การจัดส่ง จากนั้นให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้เราตั้ง ชื่อเขต ตั้งชื่อเพื่อให้สื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรุงเทพ และปริมณฑล, ต่างจังหวัด, ภาคกลาง, ภาคเหนือ หรืออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ, ตัวอย่าง ช่องแรกเซตเป็นชื่อเขต  ต่างจังหวัด ช่องสองเลือกจังหวัดในช่อง Zone regions เป็น ชลบุรี ใส่สองช่องแรกครบแล้ว…
Read More
Menu